Nuorisoasiainkeskuksen Tapahtumatuotannot ovat sitoutuneet ympäristöä säästävään toimintaan, ja tapahtumilla on Ekokompassi-todistus.

Tapahtumien kaikessa toiminnassa ja tuotteissa pyritään luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen, ja tapahtumakävijät saavat tietoa ekologisesta kestävyydestä. Itse tapahtumassa esimerkiksi kierrätetään ja uudelleenkäytetään materiaaleja, ja jätteet lajitellaan huolellisesti. Markkinointimateriaaleissa käytetään kestäviä ja ympäristösertifioituja tuotteita. Alla on lueteltuna Ekokompassi tapahtumien tavoitteita:

 

  • Jätteiden lajittelu toimii hyvin ja syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman pieni.
  • Käytetään mahdollisuuksien mukaan energiasäästäviä ratkaisuja.
  • Kaikissa hankinnoissa pyritään suosimaan ympäristömerkittyjä tuotteita.
  • Parannetaan materiaalitehokkuutta.
  • Turhien flyereiden ja esitteiden jakamista vältetään.
  • Lisätään ympäristötietoisuutta viestinnässä ja koulutuksessa.
  • Luomu, lähiruoan ja reilunkaupan tuotteiden tarjoaminen.

ekokompassi